UFO NET BiLiNMEYENLER FORUMU

forum.ufonet.be
Zaman: 09 Ara 2016, 23:08

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Atom Spektrumları " elektromagnetik ışıma "
MesajGönderilme zamanı: 18 Şub 2007, 17:42 
Çevrimdışı
UFO NET ADMİN
UFO NET ADMİN
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Eyl 2005, 19:50
Mesajlar: 3999
Konum: UFONET
Atom Spektrumları


Deneyin Amacı
Bu deneyde;
• Kırınım yolu ile çeşitli atomların optik spektrum çizgilerinin gözlenmesi,
• Spektrum çizgilerine karşılık gelen dalga boylarının ve frekansların kırınım olayı ile hesaplanması,
• Planck-Einstein elektromagnetik ışıma yasasına göre spektrumdaki her bir renk için karşılık gelen kuantumlu enerjinin hesaplanması,
• Molekül spektrumları ile atom spektrumları arasındaki farklılığın incelenmesi,
• Atomların uyarılma enerjileri ile spektrum çizgileri arasındaki ilişkinin ve Bohr modelinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Deneyin Yapılışı için Hazırlık Bilgileri
Deneye başlamadan önce aşağıdaki bilgilerin öğrenilmesi gereklidir
• Prizma ya da kırınım ağı kullanarak ışığın renk spektrumunun oluşumu( bkz. Ek 1);
• Tek-yarıkta kırınım olayı yardımı ile ışığın dalga boyu ve frekansının hesaplanması: kırınım koşulu(bkz. Ek 1);
• Spektrometrenin açı ölçer kısmının kullanımı(bkz. Ek 2);
• Planck’ ın elektromagnetik ışıma yasası(bkz. Ek 4).
Deneyin yapılışında gerekli olan bilgiler ve atom spektrumlarının kısa bir tarihçesi Ekler bölümünde verilmiştir.
Bu deneyde, içi atomik He(Helyum), Cd(Kadmiyum), Hg(Civa) ve moleküler Hidrojen(H2) gazları ile dolu olan yük-boşaltım(discharge) lambaları(ya da tüpleri) kullanılarak atom ve molekül spektrumları incelenecektir. Yük-boşaltım lambalarının içine monte edilmiş olan elektrotlar arasında bir yüksek elektrik potansiyeli farkı(5000≈Volt) oluşturularak eksi yüklü elektrottan(katottan) koparak hızlandırılan yüklerin atomlarla çarpışması ile atomlar uyarılırlar. Bu olay, yük-boşalması ile ışıma olarak adlandırılır ve bu şekilde uyarılan gazların görünür bölgede elektromagnetik ışınım(ışık) yaydıkları ondokuzuncu yüzyılın ortalarından beri bilinmektedir. Yayılan bu ışığın, uyarılan atoma ilişkin belirleyici bilgiler taşıdığı ışığın kırınım yolu ile elde edilen optik spektrumu incelenerek anlaşılmıştır.

Deneyde Kullanılacak Araçlar
İçi gaz halindeki He, Cd, Hg atomları ve H2 molekülü ile doldurulmuş olan düşük basınçlı yük-boşaltım lambaları;
yaklaşık 5000Volt ...Devamını okumak icin TIKLA

ALINTI : Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü / Kuantum Fiziği Laboratuarı

_________________
Resim


Başa Dön
   
 

 Mesaj Başlığı: Dalgalar
MesajGönderilme zamanı: 18 Şub 2007, 17:55 
Çevrimdışı
UFO NET ADMİN
UFO NET ADMİN
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Eyl 2005, 19:50
Mesajlar: 3999
Konum: UFONET
Dalgalar

1. GİRİŞ
Dalgaların temel belirgin özellikleri, elektromanyetik dalgaların ve sesin anlaşılması bu ünitede
incelenecektir. Bir dalganın; dalgaboyu, frekansı ve hızı arasındaki ilişki tanıtılacaktır.
Yansıma ve kırılma olayları su dalga modeli ile açıklanacaktır. X-ışınlarının üretimi ve kullanımı
yerleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, ışıma (radyasyon) çeşitleri arasında morötesi
(ultraviyole) ve kızılötesi (infrared) ışımalar anlatılacak, mikrodalgalar ve kullanım yerleri
tanıtılacaktır.
2. DALGALARIN ÖZELLİKLERİ
Bir okyanusta veya bir denizdeki dalgaları hiç seyrettiniz mi? Su yukarı ve aşağı doğru hareket
ederken, dalgalar ileri doğru yol alırlar. Herbir dalga bir noktadan geçerken, su yukarı ve
aşağı doğru hareket eder. Dalga boşlukta ve madde içinde yayılabilen ritmik bir olaydır.
Bir iple yaratılan dalga, bir tepe ve bir vadiye sahiptir. Tepeye karın, vadiye ise çukur
adı verilir (Şekil.1). Her dalga belli bir dalgaboyuna sahiptir. Bir karından bir karına olan toplam
mesafeye bir dalgaboyu adı verilir. Aynı şekilde bir çukurdan, diğerine olan mesafede
aynıdır....Devamını Okumak icin TIKLA


ÖZET
Dalgalar uzay ve madde içinde yol alabilirler. Titreşimler, ses dalgaları üretebilirler. Her dalganın
bir frekansı, genilği ve dalgaboyu vardır. Su dalgaları bir dalga leğeni veya tankında
incelenebilir. Elektromanyetik tayftaki dalgalar, elektrik ve magnetizma ile üretilebilir. Işık,
radyo, televizyon ve X-ışınları elektromanyetik tayfın bir parçasıdır.


ALINTI : Anadolu Üniversitesi

_________________
Resim


Başa Dön
   
 
 Mesaj Başlığı: Elektromanyetik Işıma
MesajGönderilme zamanı: 18 Şub 2007, 18:05 
Çevrimdışı
UFO NET ADMİN
UFO NET ADMİN
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Eyl 2005, 19:50
Mesajlar: 3999
Konum: UFONET
Elektromanyetik Işıma


Elektromanyetik ışıma yayılma eksenine ve birbirlerine dik açılarda olan aynı fazda yayılan sinüs salınımları şeklinde elektrik ve manyetik alanların varlığı ile tanımlanır.

Elektromanyetik ışımanın dalga ve tanecik olarak davrandığı ispatlanmıştır. Elektromanyetik ışımanın frekans, dalga boyu, hız ve genlik gibi özellikleri klasik sinüs dalgası modeliyle incelenebilir. Ancak ışın enerjisinin absorpsiyonu, ve emisyonu ile ilgili olayların açıklanmasında dalga modeli başarılı olmamıştır. Bunun için tanecik modeli geliştirilmiştir. Bu modelde elektromanyetik ışın, enerjileri frekansıyla orantılı olan ve foton adı verilen parçacıklar veya enerji paketlerinden oluşmuş olarak görülür.

Dalgaboyu (l): İki tepe noktası arasındaki mesafedir.

Frekans (n): Bir saniyede belirli bir noktadan geçen dalga sayısıdır.

Genlik: elektrik vektörün en uzun olduğu uzaklık.(l)(n) = c


c = 3 x 108 m/s (vakumda)


E=h n= h c/ l


E 1/ l E n


Elektromanyetik ışımanın dalga özellikleri;
Elektromanyetik spektrum,
Işının Kırınımı (difraksiyon),
Dalgaların Çakışması;
Işının Kırılması,
Işının yansıması,
Işının saçılması,
Işının polarizasyonu,
gibi dalga parametreleri ile incelenir.


Elektromanyetik dalganın tanecik (kuantum mekaniksel) özellikleri
Fotoelektrik olay
Kimyasal türlerin enerji durumları
Işının emisyonu
Işının Absorpsiyonu
Durulma süreçleri
Belirsizlik ilkesi
gibi parametrelerle incelenir.

Elektromanyetik Spektrumda Bölgeler

Dalgaların Çakışması Dalgaların çakışma ilkesine göre, iki veya daha çok sayıda dalga aynı yönde ve yerde yol almakta ise, bireysel dalgaların bozulmalarının toplamı olan bir bozulma ortaya çıkar. Bu ilke, bozulmaların elektrik alanı ile ilgili olan elektromanyetik dalgalar için geçerli olduğu gibi, atom veya moleküllerin yer değiştirdiği bazı diğer dalga hareketleri için de geçerlidir.


Şekil- Sinüs dalgalarının çakışması:

(a:) Dalgaların birbirini kuvvetlendirmesi

(b) Dalgaların birbirini yok etmesi

Her iki grafikte de düz çizgiler kesikli çizgilerin bileşkesidir..


zaman


zaman


a


bIşının Kırınımı(difraksiyon): Kırınım paralel bir ışın demetinin keskin bir engel ve ya dar bir delikten geçerken eğilmesine verilen ad olup, tüm elektromanyetik ışın tipleri bu davranışı gösterir. Şekil bu davranışı göstermektedir. Kırınım, bir dalga özelliği olup, yalnız elektromanyetik dalgalarda değil mekanik veya ses dalgaları için de gözlenebilir.


Bir ekran üzerindeki bir delik aydınlatılırsa, bu delik bir ışık kaynağı gibi davranır, her tarafa ışın yayar. Bunlar faz farklarına göre bazı yerlerde birbirini şiddetlendirir, aydınlık görünür, bazı yerlerde ise dalgaların fazlarına göre dalgalar birbirini yok eder, karanlık görünür.


Işının Geçmesi ve Kırılması

Saydam bir ortamdan geçen ışının hızı,o ortamda bulunan atom; iyon veya moleküllerin tür ve derişimine bağlı olarak, boşluktaki hızına göre daha düşük bir hızla yol alır; bu olgu, deneysel olarak gözlenmiştir. Bu gözlemlerden yola çıkarak, ışının madde ile herhangi bir şekilde etkileşimde bulunduğu anlaşılır. Ancak bu sırada ışının frekansında bir değişme olmadığı için,etkileşirnde kalıcı bir enerji aktarımı söz konusu olmaz. Bir ortamın kırma indisi, ortamın ışınla etkileşiminin bir ölçüsüdür ve aşağıdaki şekilde tanımlanır:


Burada i belirli ,bir i frekansındaki kırma indisi, i ise ışının ortamdaki hızı, c ise ışının boşluktaki hızıdır. Çoğu sıvıların kırma indisleri 1,3 ile 1,8 arasında değişir; katılarda ise bu değer 1,3 ile 2,5 arasında veya daha da yüksektir Işığın geçmesi sırasındaki etkileşim, ortamı oluşturan atomik ve moleküler türlerin periyodik polarizasyonuna bağlanabilir. Polarizasyon, değişken akım özelliğindeki ışının elektromanyetik alanı etkisiyle ortamdaki atom veya moleküllerdeki elektron bulutlarının geçici olarak şekil bozulmasına uğramasıdır. Işın absorplanmadığı sürece, polarizasyon için gerekli enerji yalnızca çok kısa süre (10-14s) için türler tarafından tutulur ve madde ilk haline dönerken tekrar salınır. Bu süreç içinde net enerji aktarımı olmadığı için, salınan ışının frekansı değişmez, fakat yayılma hızı enerjinin tutulması ve tekrar salınması için gerekli zamana bağlı olarak azalır. Böylece, ışığın ortamdan geçmesi, polarize edilmiş atom, iyon veya moleküllerin ara türler oluşturduğu, aşamalı bir süreç olarak görülebilir . Kırılma indisi gelen ışığın dalga boyu ve sıcaklıkla değişir.


Işının Yansıması

Işın Kırma indisleri farklı iki ortamın ara yüzeylerindeyken yansır. Işının yansıma oranı kırma indislerinin farkıyla artar. Ara yüzeye dik açıyla gelen ışın demeti için Yansıma oranı aşağıdaki bağıntıyla verilir.


Yansıma derecesi =


Örnek: Havanın Kırma indisi 1 camın ki 1,5 olduğuna göre dik olarak cama gelen ışığın yansımasını hesaplayınız.


Ir/Io= (1,5-1)2/(1,5+1)2 =0,04 %4 yansır.


Ir yansıyan ışın , Io ise gelen ışını temsil eder.


1


2


Gelen ışın ile kırılan ışın arasında aşağıdaki bağıntı vardır.

1Sin 2 = 2Sin 1


Işının Saçılması

Madde içinden ışının -- Bu mesaj otomatik olarak gelmektedir. --, ışın enerjisinin atom, iyon veya moleküller tarafından bir anlık tutulması ve sonra parçacıklar, ilk haline dönerken her yöne yayılması olarak düşünülebilir. Dalga boyuna göre küçük olan atomik veya moleküler parçacıklar için, olumsuz girişim ışının orijinal yönü dışındaki yeniden yayılan ışının tamamına yakınını ortadan kaldırır; bunun sonucunda ışın demetinin yayılma yolu değişmemiş gibi görülür. Dikkatli gözlemlenirse, ışının küçük bir oranının bütün açılarda dağıldığını ve bu saçılan ışının şiddetinin parçacık büyüklüğüyle arttığını ortaya koyar.


Rayleigh Saçılması: Boyutları dalga boyundan önemli ölçüde daha küçük olan molekül veya molekül yığınlarının oluşturduğu saçılmaya Rayleigh saçılması adı verilir; şiddeti ise dalga boyunun dördüncü kuvvetinin tersine, saçan parçacıklan boyutuna ve parçacıkların polarlanabilme ölçüsünün karesine bağımlıdır. Rayleigh saçılmasının her gün görülen sonuçlarından birisi, görünen spektrumda kısa dalga boylarının daha çok saçılmasından oluşan mavi gök rengidir.


Büyük Moleküller Tarafından Saçılma: Kolloid oluşturabilecek büyüklükteki parçacıkların oluşturduğu saçılma, çıplak gözle izlenebilecek, kadar şiddetlidir(Tyndall etkisi). Saçılan ışın ölçümleri polimer molekülleri ve kolloid parçacıklarının büyüklüğünü ve şeklini belirlemekte kullanılır.


Raman Saçılması: Raman saçılmasının, diğer saçılma türlerinden farkı saçılan ışının bir bölümünün kuvantlaşmış frekans değişimlerine uğramasıdır. Bu değişimler, polarizasyon süreci sonunda moleküllerdeki titreşim enerji -- Bu mesaj otomatik olarak gelmektedir. -- meydana gelirler.


Işının Polarizasyonu


Normal olarak ışın, gidiş yolu merkez olmak üzere bu yolun etrafında eşit olarak dağıtılmış çok sayıda düzlemde yol alan bir demet elektromanyetik dalgadan oluşur. Sondan gözlendiğinde, monokromatik bir ışın demeti, genlikleri sıfır ile maksimum değer (A) arasında değişen sonsuz sayıda elektrik vektöründen oluşmaktadır. Şekil de, monokromatik bir ışın dalgasının uzayda sabit bir noktadan farklı zamanlarda -- Bu mesaj otomatik olarak gelmektedir. -- sırasında, bu vektörlerin gözlenmesi verilmektedir.ALINTI : GAZi ÜNV.

_________________
Resim


Başa Dön
   
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Aranacak:
Geçiş yap:  
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!